Sözlükte "alkol" ne demek?

1. Glikozun mayalaşmasıyla oluşan kokulu, uçucu, yanıcı, renksiz sıvı, ispirto, etanol, etil alkol.
2. Her türlü alkollü içkialkol

Alkol kelimesinin ingilizcesi

adj. alcoholic, contains alcohol
n. alcohol, intoxicating liquid; spirits
Köken: Fransızca

--Reklam--